изпратете E-mail:  
За фирмата:

"Румба" ООД се занимава с производство на гнайсови плочи. Скалнооблицовъчни материали - гнайс.

Нашият гнайс е известен със своята твърдост, издръжливост на температурни амплитуди (замръзване) и рентабилна цена. Камъкът е перфектният завършек на всеки Ваш проект. Подходящ е за облицовка на сгради, алеи, пътеки, огради, басейни, камини.

Качеството и точността на изпълнение на поръчката са наши приоритети.

златисто-кафявзлатисто-кафяв гнайс

сребристо-сивсребристо-сив гнайс

  Физико - химични показатели на гнайса:

  Обемна плътност
ρ 2.58 g/cm3
  Специфична плътност
ρs 2.66 g/cm3
  Обем на порите
n 3.01 %
  Коефициент на порите
е 0.031 -
  Якост на натиск във въздушно сухо състояние
R HC 378.4 x 105Pa
  Водопопиваемост
  0.49 %
  Якост на натиск във водонапито състояние
R HВ 344.9 x 105Pa
  Износване по “Девал”
  5.5 %
  Якост натиск след 25-кратно замразено състояние
R H3 325.9 x 105Pa
  Коефициент на мразоустойчивост
  0.86 -
  Загуба в маса след 25-кратно замразяване
  0.12 %

 

Забележителности:

Язовир Ивайловград, античната вила Армира, мраморната крепост Лютица, Атеренски мост, могилата край с. Свирачи, долмени, гробница, религиозни паметници и много др....
Webmaster: amidalaflame